Adiyantumlar; eğreltiotugillerden bir bitki olup, tropikal bölgelerde doğal olarak yetişir. 200 dolayında türü vardır. Özellikle salonlar için uygun 2 türü bulunur. Birincisi; A. Cuneatum-Raddianum, İkinci tür ise;  A. Hispidulumdur.

Adiyantum Cuneatum-Raddianum 50cm.e kadar boylanabilir ve etrafına 30cm kadar yayılır. Açık renkli bileşik yaprakları vardır. Tel gibi siyah renkte dallardan uzar ve salonlar için uygun bir bitkidir. Halk dilinde “aşk merdiveni” olarak bilinir

A. Hispidulum’un yeni çıkan yaprakları kırmızımsı iken zamanla yeşile döner. Bitkinin yaprak sapları koyu kahverengi olup, pul gibi kabuklarla kaplıdır. Bitkinin yaprakları  bir elin açık parmakları gibi görünür. Hiç bir eğrelti otuna benzemez. Salonlar için uygun bir bitkidir.

Adiyantumlar asit karakterli toprakta yetişirler. Nem oranı yüksek olan yerleri seven bitki, kireçsiz su ile bol bol sulanmalı, yapraklarına su püskürtülmelidir.

Yarı gölge ya da gölge yerleri sever. Direkt güneş ışığı karşısında bırakılmamalıdır. Bitkiye ilkbahar ve yaz aylarında ayda iki defa olmak üzere standart sıvı gübre verilmeli.

Adiyantumlar anaç bitkinin bölünmesiyle çoğalır.