Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. .Bitkilerin sentezlediği besinler tüm canlılar için gereklidir. Daha doğrusu canlılığın sürmesi doğadaki hayatın devam etmesi için gereklidir.

Bitkiler fotosentez yaparak besin üretirler. Fotosentez yaparken de topraktan aldıkları su ve mineral maddeleri, havadan aldıkları karbondioksitle birleştirirler. Ürettikleri besinleri önce kendileri, fazlasını da diğer canlılar kullanılır. Bitkilerin fotosentez yaparken kullandıkları mineralleri topraktan alırlar. Bu nedenle bitkilerde gübreleme çok önem taşımaktadır.

Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere muhtaçtır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. Her bitkinin topraktan aldığı mineral madde çeşidi ve miktarı farklıdır. Üst üste aynı bitkinin yetiştirildiği topraklarda zamanla verim azalmaya başlar. Bunun nedeni, topraktaki minerallerin azalmasıdır.

Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur.

Bugün doğal ve yapay gübrelerin her ikisi de değişik şekillerde elde edilmektedir. Bitkinin beslenmesi öncelikle yapay (mineral ya da ticari) gübre dediğimiz azot, fosfor ve potasyum tarafından sağlanır. Genellikle yapay gübrelerin ihtiva ettiği besin, azot ,fosfor pentoksit (P2O5) ve potas (K2O) olarak ifade edilir. Yapay gübrelerin ticari ambalajlarında bir veya daha fazla madde bulunur. Karışık gübrelerin bileşimi çoğunlukla gübre ambalajlarının üzerindeki bir seri numara ile belirtilir. İlk sayı azotun yüzdesini, ikincisi fosfor pentaoksidin yüzdesini ve üçüncüsü de potasın yüzdesini belirtir. Böylece 5-10-10 şeklinde işaretlenmiş bir karışık gübre % 5 azot, % 10 fosfor pentaoksit ve % 10 potas ihtiva eder.