Category: Gölge İsteyen Bitkiler Page 1 of 2

Singonyumlar

Singonyum ıspanakgillerdendir. 2mt’ye kadar uzar. İri iri yapraklarının üzerinde koyu yeşil üzerine açık yeşil renkli geni,ş damarları olur. Bitki yaşlandığında açık yeşil griye dönüşür. Singomyum kendi haline bırakılırsa…

Spatula Çiçeği/Spathipyllum Wallisi

Spatula çiçeği yılanyastığıgillerden bir bitkidir. Anayurdu Tropikal Amerika ve Malay takımadalarıdır.  50cm.e kadar uzayabilirler. Yeşil uzun saplı yaprakları vardır.Beyaz çiçek açan bitkinin bu çiçekleri ağustos ayına kadar açar….

Kaladyum/Fil Kulağı

Kaladyum diğer adıyla alacakök ya da fil kulağı yılanyastığıgillerden bir bitkidir. Uzun ve etli saplarının uzunda kalp şeklinde , kağıt inceliğinde 20cm kadar uzunlukta yaprakları vardır. Yapraklarının üzeri…

Paşapalası/Paşakılıcı/Sanseverya

Paşakılıcı, agavegillerdendir. Etli ve sukkulent bir bitkidir. Toprakaltı gövdesinden dikine çıkıp, 100cm.’e kadar boylanabilirler. Zengin karışımlı toprağı seven paşakılıcı bahçe toprağına, dere kumu, yaprak çürüntüsü, çiftlik gübresi ve…

Japon Şemsiyesi/Cyperus Alternifolius

Japon Şemsiyesi papirüsgillerden bir bitki türüdür. Anayurdu Afrika kıtasıdır. Cyperus cinsi pek çok bitki türü bulunur. Ülkemizde Japon şemsiyesi olarak bilinen bu bitkinin ince uzun saplarının tepesinde şeritler…

Frenk Asması/Cissus Antarctica

Frenkasması asmagillerden bir bitki olup,  yabani asmaya benzeyen bir sarmaşık türüdür. Koyu yeşil yaprakları, kenarları dişli güzel yaprakları olur. Saksı içinde büyümeye elverişlidir ve 2 mt.’ye kadar boylanabilir.Frenkasması…

Deve Tabanı II/ Monstera

Deve tabanı yılanyastığıgillerdendir. Tropikal amerika bitkisi olan bu tür tırmanıcıdır. 2,5 mt. ye kadar boyu uzayabilir. İri ve gösterişli yaprakları vardır. Bazen bitkinin gövdesinde uzayan kökler oluşur. Bu…

Deve Tabanı I / Filodendron

Deve tabanı yılanyastığıgillerdendir. Tropikal amerika bitkisidir. 200 dolayında türü bulunur. Çok uzayabilen bu bitkiler salonlar için uygundur. Yosun sarılmış kazıklara sarılarak yetiştirilir. Koyu yeşil renkli yaprakları vardır. iri…

Adiyamtum’lar

Adiyantumlar; eğreltiotugillerden bir bitki olup, tropikal bölgelerde doğal olarak yetişir. 200 dolayında türü vardır. Özellikle salonlar için uygun 2 türü bulunur. Birincisi; A. Cuneatum-Raddianum, İkinci tür ise;  A….

İnci Çiçeği/ Convallaria Majalis

İnci Çiçeği zambakgillerden bir çiçek olup, doğal olarak ve yaygın bir şekilde yetişen bir bitkidir. Oval biçimli geniş yaprakları vardır ve şubat ayından mayısa kadar çam biçimli beyaz…