Sümbül zanbakgillerden bir bitkidir. Soğanlı otsu bitkilerdir. 30 dolayında türü vardır. Bu bitkinin uzun kısa  ya da uzun şerit biçimli  koyu yeşil renkli etlice yaprakları vardır. Kış aylarında açan boru biçimli çiçekleri katmerli ve yalınkat, güzel kokulu pek gösterişlki  pembe, kırmızı, mavi ya da sarı renkte olur.

20-30cm kadar boylanabilen  sümbülller soğanlarının aynı saksıya ekilip yetiştirimesiyle  sergilenir.

Sümbülün toprağının nemli, olması gerekir. Bu nedenle düzenli sulama ister. Çiçek açtıktan sonra verilenb su azaltılmalıdır.

Sümbüle toprak hazırlamak için bahçe toprağına yanmış çiftlik gübresi, yaprak çürüntüsü ve kaba dere kumu karıştırılır.

Yarı gölge yerleri seven bitki kesinlikle güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Bitki serin ortamları sever ve gübre istemez.

Üretimine gelince; sümbül 10 haftalık soğuklama yani soğuk yerde bekletildikten sonra üst ucunun toprağın üstüne bırakılarak ekimiyle çoğaltılır.